Přepravní podmínky

Podmínky vnitrostátní nákladní dopravy, stejně tak i mezinárodní kamionové dopravy se řídí platnými právními předpisy.
Předpisy upravující přepravní podmínky s platností pro ČR (vnitrostátní):

  • vyhláška Ministerstva dopravy č.133/64 Sb. o silničním přepravním řádu ve znění změn a doplňků
  • Občanský zákoník, především v ustanovení § 765 -773 v platném znění
  • Obchodní zákoník zejména v ustanovení § 610 – 629 v platném znění

Předpisy , upravující přepravní podmínky s platností na mezistátní vztahy (týká se všech přeprav, kde zásilka je z území České republiky odeslaná, nebo na území České republiky zaslaná, bez ohledu na to, o který druhý stát ve věci jde):

  • Obchodní zákoník - § 756
  • Vyhláška MZV o Dohodě o přepravní smlouvě v mezinárodní smlouvě o mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) č.11/1975 Sb. ve znění změn a doplňků
  • Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) č.61/1983 Sb. ve znění změn a doplňků
  • Mezinárodní úmluva o dodacích podmínkách v mezinárodní dopravě (INCOTERMS).

 

Pojištění nákladu v souladu s mezinárodní úmluvou CMR (pojištění do výše 4 mil. Kč).

přeprava JUST IN TIME

Mezinárodní kamionová doprava a spedice

Mezinárodní kamionová doprava a spedice

Autodoprava Škodík je zaměřena na kaminovou dopravu a spedici. Hlavními cílovými destinacemi jsou země EU, zejména Itálie, Španělsko a Slovinsko.